Loviisan Taiteen Tukiyhdistys järjestää monipuolisia näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia. Haluamme rikastuttaa osaltamme loviisalaista taide- ja kulttuurielämää kiinnostavilla ja puhuttelevilla näyttelyillä sekä taide- ja kulttuuritapahtumilla. Näyttelyissämme tuomme esille niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin tunnustettuja taiteilijoita.

Yhdistyksen suurin yksittäinen hanke on keväällä 2016 alkanut kartanohanke, jossa esittelemme kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kartanoita.

Kotisivumme ovat työn alla. Pyrimme saattamaan mm. viime vuosien hienojen näyttelyiden ja tapahtumien materiaalin sivuille mahdollimman pian.

* * *

Stödföreningen för Lovisa Konst ordnar mångsidig utställningar och kulturevenemang. Vi vill för vår del berika konst- och kulturlivet i Lovisa genom intressanta och uttrycksfulla utställningar samt konst- och kulturtillställningar. I vår utställningar lyfter vi fram konstnärer som är kända såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Föreningens största enskilda projekt är Herrgårdsprojektet som kom igång 2016. Här presenteras kulturhistoriskt betydelsefulla herrgårdar.

Hemsidorna är under arbete. Vi strävar till att få med material och händelser också från tidigare år efter hand och så fort som möjligt.

12.38.45

12.38.45