Hallitus ja johtoryhmä – Styrelse och ledningsgrupp

Hallituksen jäsenet / Medlemmar av styrelsen

Anneli Sjöholm, puheenjohtaja / ordförande, MMM

Maria-Liisa Nevala, varapuheenjohtaja / viceordförande, FT

 

Muut jäsenet / Andra medlemmar

Kristina Elo, kuvataiteilija / bildkonstnär

Masa Karhula, art director, luova johtaja

Staffan Boris Malmström, koulutusasiantuntija / utbildningsexpert

Kai Nieminen, kirjailija, kääntäjä / författare, översättare

Erja Noroviita, erityisopettaja, lausuntataiteilija / speciallärare,

Maissi Nybom, suomen opettaja / finsklärare

Aino Ulmanen, kuvataiteilija / bildkonstnär

 

Varajäsenet / Ersättaren

Henrik Creutz, PM

Nina Hackman, valokuvaaja / fotograf

Suvi af Hällström, kanttori, kuva-artesaani / kantor,

 

Johtoryhmä / Ledningsgrupp

Anneli Sjöholm, MMM

Maria-Liisa Nevala, FT

Nina Björkman-Nystén, toimittaja / journalist

Elina Sorainen, Keraamikko / Keramiker, TaT

Mainokset