Hallitus ja johtoryhmä – Styrelse och ledningsgrupp

Hallituksen jäsenet / Medlemmar av styrelsen

Mirella Pendolin, puheenjohtaja / ordförande, muusikko / musiker

Ann Sandelin, varapuheenjohtaja / viceordförande, FM

Nina Edgren-Henrichson, sihteeri / sekreterare, PM

Pia Sirén, taiteellinen johtaja / konstnärliga ledare, kuvataiteilija / bildkonstnär

 

Muut jäsenet / Andra medlemmar

Heidi Lunabba,  taiteilija / konstnär

Erja Noroviita, erityisopettaja, lausuntataiteilija / speciallärare

Tomas Takolander, muusikko / musiker

Aino Ulmanen, kuvataiteilija / bildkonstnär

Jemiina Halonen, taidegraafikko / konstgrafiker

Jenni Koistinen, tanssija / dansare

 

Varajäsenet / Ersättaren

Nina Hackman, valokuvaaja / fotograf

Staffan Malmström, koulutusasiantuntija / utbildningsexpert

Maissi Nybom, suomen opettaja / finsklärare